Wstęp do integracji odruchów

event type Szkolenie
23.04.2021 17:00 - 23.04.2021 20:00
event price 159 zł
afazja i dyzartria

Podczas szkolenia w  przystępnej formie przedstawiona zostanie podstawowa wiedza dotycząca niedojrzałości neurorozwojowej będącej podstawą wielu dysfunkcji obserwowanych u dzieci i osób dorosłych. Jedną z jej przyczyn jest brak integracji odruchów.

Udostępnij