Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny

event type Szkolenie
17.04.2021 09:00 - 17.04.2021 14:00
event price 320 zł
afazja rozwojowa u dzieci

Program szkolenia:

· Twórca metody;

· Założenie integracji sensorycznej;

· Rola i znaczenie zmysłów;

· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;

· Sposoby stymulacji zmysłów;

· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia

· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller

· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;

· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?

· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI

· Propozycje ćwiczeń;

· Dyspraksja

· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych

· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole

Udostępnij