Cofnij
Wydarzenia
Konferencje i szkolenia logopedyczne w 2021 roku, a także webinaria i kursy dla logopedów online!

Szkolenie – Terapia ręki i stopy – I i II stopnia

17.04.2021 09:00 — 17.04.2021 15:00
Online
350
 • trudności w czytaniu i pisaniu

Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a motoryką w rozwoju dzieci.
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi metodami terapii ręki i stopy.
 • Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą ćwiczeń (np. arteterapeutycznych, ruchowych).
 • Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki i wspomagania pisania przy użyciu metod arteterapeutycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym zastosowaniem różnorodnych metod przekazu informacji oraz warsztatu praktycznego.

Program I stopień:

 • Prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka w kontekście sprawności kończyny górnej;
 • Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego
  w odniesieniu do funkcjonowania ręki;
 • Podstawy anatomii i fizjologii ręki i stopy;
 • Wpływ nieprawidłowej postawy na zaburzenia pracy ręki;
 • Pozycja dziecka a sprawność motoryczna ręki;
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki;
 • Wpływ dysfunkcji procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny;
 • Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe;
 • Prezentacja ćwiczeń usprawniających nieprawidłowości w chwycie pisarskim
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii;
 • Tworzenie ćwiczeń terapeutycznych w oparciu o potrzeby i możliwości podopiecznych;
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki;
 • Prezentacja arkusza obserwacji zdolności motorycznych- opracowanie własne.

Program II stopień:

 • Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci;
 • Prawidłowy przebieg terapii – jakich błędów unikać, gdzie szukać inspiracji;
 • Podstawowe założenia ćwiczeń z dziećmi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych;
 • Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem;
 • Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników.
Dowiedz się więcej
Artykuły tego autora
Umawianie wizyt

Karty pracy „Myszka Szymon”

Karty pracy z Myszką Szymonem to świetna okazja do pracy nad wywoływaniem lub utrwalaniem w sylabach głoski [sz]. Zapraszamy do zapoznania się z naszym bezpłatnym materiałem i do korzystania z niego na zajęciach.

głoska sz
seplenienie
Czytaj
Dobry logopeda

Karty Pracy „Przygody Lwa Leona”

Zapraszamy do zapoznania się z kartami pracy "Przygody Lwa Leona". Jest to bezpłatny materiał do pracy nad głoską [l], który mogą Państwo wykorzystać w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

lambdacyzm
terapia logopedyczna
Czytaj
Polecane kursy