Cofnij
Wydarzenia
Konferencje i szkolenia logopedyczne w 2021 roku, a także webinaria i kursy dla logopedów online!

Szkolenie – Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo

13.04.2021 18:00 — 13.04.2021 21:00
Online
150
  • komunikacja alternatywna i wspomagająca

OPIS SZKOLENIA
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

PROGRAM
1.Charakterystyka nadmiernej pobudliwości.
2.Funkcjonowanie dziecka nadmierna pobudliwością w rodzinie i przedszkolu.
3.Strategie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu
4.Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci.
5.Ćwiczenia  kształtujące koncentrację uwagi i pamięć.
6.Rola opowiadań relaksacyjnych.
7.Przykłady opowiadań relaksacyjnych.
8.Przykłady zabaw poprawiających radzenie sobie z impulsywnością.
9.Jak w najlepszy sposób zaspokoić potrzeby dziecka, uwzględniając jego deficyty.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
Dowiedz się więcej
Artykuły tego autora
Dobry logopeda

Karty pracy „Myszka Szymon”

Karty pracy z Myszką Szymonem to świetna okazja do pracy nad wywoływaniem lub utrwalaniem w sylabach głoski [sz]. Zapraszamy do zapoznania się z naszym bezpłatnym materiałem i do korzystania z niego na zajęciach.

głoska sz
seplenienie
Czytaj
Umawianie wizyt

Karty Pracy „Przygody Lwa Leona”

Zapraszamy do zapoznania się z kartami pracy "Przygody Lwa Leona". Jest to bezpłatny materiał do pracy nad głoską [l], który mogą Państwo wykorzystać w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

lambdacyzm
terapia logopedyczna
Czytaj
Polecane kursy