Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii.

event type Szkolenie
23.08.2020 10:00
Warszawa
event price 250 zł
opóźniony rozwój mowy
dyslalia

Temat: Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii.

Prowadzący: dr n.hum. Anna Walencik-Topiłko

 

Czym jest logorytmika? Jak wspomóc terapię głosek za pomocą ćwiczeń słuchowo-ruchowych? -> Na szkolenie zapraszamy logopedów i oligofrenopedagogów!

Udostępnij