Diagnoza rozwojowa dziecka do 7 roku życia – cele, znaczenie, narzędzia

event type Szkolenie
13.04.2021 18:30 - 13.04.2021 21:30
event price 149
afazja i dyzartria

Program:

  1. Czynniki wpływające na rozwój dziecka
  2. Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
  3. Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
  4. Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
  5. Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
  6. Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
  7. Problemy wieku wczesnodziecięcego
  8. Opóźniony rozwój mowy
  9. Diagnoza dziecka  oraz narzędzia diagnostyczne
  10. Rola zabawy w rozwoju dziecka.
Udostępnij