Cofnij
Wydarzenia
Konferencje i szkolenia logopedyczne w 2021 roku, a także webinaria i kursy dla logopedów online!

Szkolenie – Diagnoza rozwojowa dziecka do 7 roku życia – cele, znaczenie, narzędzia

13.04.2021 18:30 — 13.04.2021 21:30
Online
149
 • afazja i dyzartria

Program:

 1. Czynniki wpływające na rozwój dziecka
 2. Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
 3. Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
 5. Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
 6. Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
 7. Problemy wieku wczesnodziecięcego
 8. Opóźniony rozwój mowy
 9. Diagnoza dziecka  oraz narzędzia diagnostyczne
 10. Rola zabawy w rozwoju dziecka.
Dowiedz się więcej