Cofnij
Wydarzenia
Konferencje i szkolenia logopedyczne w 2021 roku, a także webinaria i kursy dla logopedów online!

Szkolenie – 100 pomysłów na afazję – część I -Trening umiejętności pragmatycznych oraz odbioru informacji

10.04.2021 09:00 — 10.04.2021 14:00
Online
220
 • afazja i dyzartria

PROGRAM:

 1. Czynniki wpływające na terapię.
 2. Planowanie terapii.
 3. Trening pragmatyczny w ciężkich zaburzeniach językowych.
 4. Poprawa dowolnej kontroli działania.
 5. Usprawnianie systemu semantycznego (rozumienie na różnych poziomach zaburzeń).
 6. Usprawnianie systemu fonologicznego (wzorce brzmieniowe analiza i synteza na różnych poziomach zaburzeń).

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
 • zestaw ćwiczeń – 100 przykładów jako uzupełnienie kursu terapii
 • karty oceny poziomu funkcji językowych, formularz do planowania terapii – uzupełnienie kursu diagnozy afazji
 • dla chętnych Bostoński Test do Diagnozy Afazji i test przesiewowy LAST
Dowiedz się więcej