100 pomysłów na afazję – część I -Trening umiejętności pragmatycznych oraz odbioru informacji

event type Szkolenie
10.04.2021 09:00 - 10.04.2021 14:00
event price 220
afazja i dyzartria

PROGRAM:

  1. Czynniki wpływające na terapię.
  2. Planowanie terapii.
  3. Trening pragmatyczny w ciężkich zaburzeniach językowych.
  4. Poprawa dowolnej kontroli działania.
  5. Usprawnianie systemu semantycznego (rozumienie na różnych poziomach zaburzeń).
  6. Usprawnianie systemu fonologicznego (wzorce brzmieniowe analiza i synteza na różnych poziomach zaburzeń).

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.),
  • zestaw ćwiczeń – 100 przykładów jako uzupełnienie kursu terapii
  • karty oceny poziomu funkcji językowych, formularz do planowania terapii – uzupełnienie kursu diagnozy afazji
  • dla chętnych Bostoński Test do Diagnozy Afazji i test przesiewowy LAST
Udostępnij