Umawianie wizyty
Polna 11

Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie

Małgorzata Chmielewska
Logopeda

Logopeda neurologopeda terapeuta z wykształcenia. Diagnostyk z zamiłowania.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
gabinet
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(80 zł)

wizyta online
(80 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

jąkanie i mowa bezładna

mutyzm

afazja rozwojowa u dzieci

dyslalia

emisja głosu

mózgowe porażenie dziecięce

opóźniony rozwój mowy

rotacyzm

seplenienie

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

terapia pacjentów z rozszczepem wargi/podniebienia

terapia wcześniaków i niemowląt

Edukacja:
Studia magisterskie pedagogiczne.
Studia podyplomowe
- Logopedia, Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej, Neurologopedia
Historia edukacji
2018 — UKW Bydgoszcz, UG Gdańsk, WSG Bydgoszcz
Logopedia, neurologopedia
Ukończone kursy/szkolenia
2019 — Zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza i terapia
2019 — Trening jedzenia - szkolenie
2018 — Kurs profesjonalnego coachingu
2017 — Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart
2017 — VB - MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
2017 — Kurs Akademia Integracji Sensorycznej
2017 — Certyfikowany roczny kurs Terapia dzieci jąkających sie
2017 — Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym 1 i 2 etap
2016 — Terapia behawioralna- teoria i praktyka. Kurs bazowy 3- modulowy
2016 — Mutyzm selektywny pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny