Umawianie wizyty
Osiedle Słoneczne 26

Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie

Kinga Budzeń-Krawczyk
Logopeda

Jestem logopedą ogólnym i klinicznym, w trakcie podyplomowych studiów z neurologopedii. Prowadzę terapię afazji, dyzartrii dla dorosłych oraz emisji głosu. Zapraszam do kontaktu.

Przyjmuje:
dzieci
dorośli
Miejsce wizyty:
online
u pacjenta
Cennik:

wizyta w gabinecie
(50 zł)

wizyta online
(50 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

afazja i dyzartria

emisja głosu

terapia pacjentów w chorobach neurologicznych

dysfagia

dyslalia

trudności w czytaniu i pisaniu

Edukacja:
Licencjat na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Uniwersytet Warszawski
Specjalizacja w ramach kierunku: nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i języka polskiego jako obcego
Magister na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Uniwersytet Warszawski
W trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii
Historia edukacji
2020 — Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego
Neurologopedia
2018 — Uniwersytet Warszawski
Logopedia ogólna i kliniczna