Umawianie wizyty

Karolina Pałkowska
Logopeda, pedagog specjalny

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku logopedia, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna specjalność: logopedia. Praca z dziećmi jest moją pasją, a największą satysfakcję sprawia mi uśmiech i zadowolenie dziecka. Uważam, że każdy pacjent jest wyjątkowy i potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego też jestem logopedą, który wciąż się uczy i pragnie stale poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie.

Przyjmuje:
dzieci
Miejsce wizyty:
online
Cennik:

wizyta online
(70 zł)

Kalendarz:
Zakres usług:

dyslalia

opóźniony rozwój mowy

seplenienie

autyzm/zespół Aspergera

komunikacja alternatywna i wspomagająca

terapia pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną

wady i zespoły genetyczne

zespół Downa

Edukacja:
Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku logopedia, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. Aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna specjalność: logopedia. Na co dzień pracuję w szkole specjalnej, w której prowadzę terapię logopedyczną dzieci w wieku 3-9 lat, terapię logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju i kształceniu specjalnym.
Historia edukacji
obecnie — Akademia Pedagogiki Specjalnej
Pedagogika Specjalna specjalność: Logopedia
2020 — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Logopedia
Ukończone kursy/szkolenia
2020 — Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych
2020 — Integracja Sensoryczna- wspieranie rozwoju dziecka